• Cơ hội công việc
 • Có gì ở GEEK Up?

take ownership of development icon
take ownership of development icon
take ownership of development icon
take ownership of development icon
take ownership of development icon

Khám phá các cơ hội công việc
tại Geek Adventure

Designer
Analysis
Developer
Client
Marketing
HR

Nhóm công việc

 • Tất cả cơ hội (3)
 • GU Operations (1)
 • People Operations (1)
 • Program Operations (1)
 • Sales Operations (0)
 • Client Relationship (0)
 • Geek Branding (0)
 • Product Analysis (0)
 • Product Frontend (0)
 • Finance Operations (0)
 • Product Design (0)
 • Business Design (0)
 • Product Mobile (0)
 • Product Operations (0)
 • Geek Acquisition (0)
 • Geek Development (0)
 • Lead Management (0)
 • GEEK Hub (0)
 • Geek Experience (0)
 • Product Backend (0)
 • Business Relationship (0)
Tạo cơ hội cho chính mình

Bạn muốn chinh phục

Geek Adventure nhưng

chưa thấy cơ hội nào

phù hợp?

Nhận thông tin tuyển dụng mới nhất từ Geek Adventure
Theo dõi Geek Adventure tại

Chuyện của Geek

Mình được động viên là cứ “xài” những anh Senior xung quanh đi, hỏi nhiều lên thì mới có thể tiến bộ nhanh được.
Geek Nhật Huy - Product Frontend
Geek Nhật Huy
Ở GEEK Up, mình luôn có cơ hội thử cái này cái kia. Và một lần thử như vậy đã giúp mình tìm ra hướng đi mới.
Geek Thảo Lại - Program Operations
Geek Thảo Lại

Mình chủ động đi hỏi các anh chị Senior mỗi khi gặp vấn đề khó trong công việc. Dù không đi theo mình sát sao nhưng các anh chị luôn ở đó và sẵn sàng giúp đỡ.

Geek Quang Hồ - Product Design
Geek Quang Hồ