• Làm chủ sự phát triển
  • Senior đồng hành
  • Phát triển theo T-Shaped
  • Học hỏi từ workshop

Tiến nhanh hơn khi được tự làm chủ sự phát triển

take ownership of development icon
take ownership of development icon
take ownership of development icon
take ownership of development icon
take ownership of development icon

Tiến nhanh hơn khi được
tự làm chủ sự phát triển

Tại GEEK Up, bạn sẽ được cung cấp đầy đủ công cụ,

đa dạng giải pháp để tìm ra hướng đi phù hợp

làm chủ sự phát triển bản thân hiệu quả.

take ownership of development icon

Chọn học 
thứ bạn cần

take ownership of development icon

Chọn học theo
cách bạn muốn

take ownership of development icon

Seniors sẵn sàng

hỗ trợ khi bạn cần

Tự tin tiến bước
cùng anh chị Seniors xịn xò

Đậm góc nhìn chuyên môn
Dày dặn kinh nghiệm
Góc nhìn đa chiều
<p><strong>Chuyên gia Top đầu</strong><br>trong từng lĩnh vực với bề</p><p>dày kinh nghiệm thực chiến</p>

Chuyên gia Top đầu
trong từng lĩnh vực với bề

dày kinh nghiệm thực chiến

<p><strong>Chuyên gia Top đầu</strong><br>trong từng lĩnh vực với bề</p><p>dày kinh nghiệm thực chiến</p>
<p><strong>Đồng đội thân thiện</strong><br>sẵn sàng lắng nghe và đưa ra nhiều góc nhìn hữu ích</p>

Đồng đội thân thiện
sẵn sàng lắng nghe và đưa ra nhiều góc nhìn hữu ích

<p><strong>Đồng đội thân thiện</strong><br>sẵn sàng lắng nghe và đưa ra nhiều góc nhìn hữu ích</p>
youths geekup collaborators
87%

thành viên nhận thấy lời khuyên và kinh nghiệm từ
anh chị Seniors rất có giá trị cho sự phát triển
về chuyên môn của họ.

Mở hướng đi mới

với mô hình T-Shaped

Soi chiếu năng lực
Phát triển đa chiều
Cập nhập hàng quý
<p>Mang đến bức tranh<br><strong>tổng quan về năng lực</strong><br>bản thân</p>

Mang đến bức tranh
tổng quan về năng lực
bản thân

<p>Mang đến bức tranh<br><strong>tổng quan về năng lực</strong><br>bản thân</p>
<p><strong>Gợi ý hướng phát triển</strong><br>phù hợp tùy theo<br>nhu cầu</p>

Gợi ý hướng phát triển
phù hợp tùy theo
nhu cầu

<p><strong>Gợi ý hướng phát triển</strong><br>phù hợp tùy theo<br>nhu cầu</p>

Thỏa sức học

với chuỗi Workshop hàng tuần

Workshop chuyên môn
Workshop kỹ năng mềm
Workshop kết nối
<p><strong>Trau dồi kỹ năng</strong> chuyên môn</p><p>và ngoài chuyên môn</p><p>từ dự án thực tế</p>

Trau dồi kỹ năng chuyên môn

và ngoài chuyên môn

từ dự án thực tế

<p><strong>Trau dồi kỹ năng</strong> chuyên môn</p><p>và ngoài chuyên môn</p><p>từ dự án thực tế</p>
<p>Tạo thói quen <strong>học hỏi</strong></p><p>và <strong>chia sẻ kiến thức</strong></p><p>cùng đồng đội</p>

Tạo thói quen học hỏi

chia sẻ kiến thức

cùng đồng đội

<p>Tạo thói quen <strong>học hỏi</strong></p><p>và <strong>chia sẻ kiến thức</strong></p><p>cùng đồng đội</p>

Technical Workshop cho mình cơ hội chia sẻ những gì mình đang áp dụng trong công việc cho mọi người. Nhờ đó mình trau dồi được kỹ năng phản biện và trình bày vấn đề.

Geek Hữu Thuận - Product Backend
Geek Hữu Thuận
Có nhiều feature nhìn qua mình thấy cũng thường. Đến khi tham gia Workshop được người làm chia sẻ về bài toán và vấn đề thực tế khi deliver thì mình ấn tượng lắm.
Geek Minh Hoàng - Product Backend
Geek Minh Hoàng
Chủ đề Workshop thì mỗi tuần mỗi khác, nhưng điểm chung là các speaker đều thể hiện sự đam mê với kiến thức mình chia sẻ.
Geek Phát Cù - Product Backend
Geek Phát Cù
Khám phá “Work” & “Stay” ở Geek Adventure
Khám phá cách tự làm chủ công việc
Khám phá cách tự làm chủ công việc
Tìm hiểu tinh thần “tôn trọng chất riêng”
Tìm hiểu tinh thần “tôn trọng chất riêng”